Stichting Thika Outreach Project

Onderwijs in Kenia


Het onderwijssysteem in Kenia

Net als in Nederland bestaan er staatsscholen en privéscholen.

Het schooljaar in Kenia kent 3 trimesters (terms). In januari start het schooljaar. De schoolvakanties in Kenia vallen in de maanden april, augustus en half november. De exacte vakantieperioden worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs.                                                                   

Babyklas

Voor kinderen vanaf 3 jaar bestaat de babyklas, vergelijkbaar met het Nederlandse kinderdagverblijf. Bezoek hiervan is niet vereist om later basisonderwijs te mogen volgen.

Pre-Primary school

Op de leeftijd van 4 jaar gaan de kinderen naar Pre-Primary school (PP1 en PP2). Dit is vergelijkbaar met groep 1 en 2 van de Nederlandse basisschool.

Primary school

Na 2 jaar Pre-Primary school volgt onderwijs op de Primary school met 6 leerjaren. Dit wordt afgesloten met een landelijk examen. De kinderen krijgen dan het Kenya Certificate of Primary Education (KCPE).

Als de Primary school met meer dan 250 punten is afgerond (maximaal te behalen punten over 5 vakken = 500), kan een leerling naar de Highschool.

Technische school

Als de Primary school met minder dan 250 punten is afgerond, of blijkt dat een leerling meer praktische talenten heeft, dan kan de leerling doorstromen naar de technische school (beroepsopleiding). De technische school wordt afgerond met een examen.

Highschool en Universiteit

De Highschool heeft 4 klassen (form 1 – form 4) en 12 vakken. Ook hier wordt een landelijk eindexamen afgenomen. De beoordeling op de Highschool wordt weergegeven met de letters A t/m D. A is het hoogst en D het laagst. A=10, B=8-9, C=6-7, D=4-5. Als het examen met succes is afgerond met het behalen van het Kenya Certificate of Secundary Educatiion (KCSE), kan de leerling die gemiddeld een C heeft kiezen voor verdere studie aan de universiteit. Met een D score kan de leerling niet verder studeren; Deze leerling kan wel alsnog naar de technische school, óf een baan zoeken.

Onderwijs in Kenia

De Keniaanse regering heeft het schoolgeld voor openbare lagere scholen afgeschaft. Hierdoor kunnen veel meer kinderen naar school gaan, waardoor het aantal aanmeldingen bij scholen dan ook flink is gestegen. Desalniettemin zijn er nog steeds allerlei oorzaken, waardoor kinderen niet naar school kunnen gaan of vervroegd de school moeten verlaten.

Voeding en gezondheid van de kinderen:

Over het algemeen gaat het nog steeds vooruit met de gezondheid van kinderen. Het aantal kinderen dat een zwakke gezondheid heeft, groeiachterstand of vaak naar het ziekenhuis moet, neemt af. Bovendien melden ouders, leerkrachten en zorgverlenersdat het totale aantal ziektegevallen onder kinderen steeds minder wordt. Kinderen, die in het verleden zwaar ondervoed waren, zijn zichtbaar hersteld en maken nu zelfs een normaal groeiproces door. Voedselverstrekking stimuleert het concentratie- en denkvermogen van kinderen en – zoals al eerder ter sprake kwam – draagt bij tot betere prestaties op school.

Waarnemingen van leerkrachten en ouders:

Leerkrachten en ouders hebben ons regelmatig op de hoogte gehouden en achtergrondinformatie gegeven over het effect dat het onderwijsprogramma heeft op de sociale ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten zijn tevreden over het gedrag van leerlingen op school en ook over het niveau van hun concentratievermogen in de klas. Zij rapporteren dat zij beter les kunnen geven nu de kinderen zich emotioneel evenwichtiger gedragen. Dit is rechtstreeks te danken aan de maandelijkse begeleidingssessies, die kinderen steunen om zich staande te houden onder moeilijke levensomstandigheden. Ouders hebben verklaard dat discipline en gedrag van hun kinderen er op vooruit is gegaan. Ze geven toe dat het in het begin een hele opgave was om betrokken te worden bij belangrijke aspecten die van invloed zijn op het leven van jonge mensen, zoals puberteit, seksualiteit en conflictsituaties met leeftijdgenoten.

We hebben een lijst gemaakt van scholen die totaal geen ondersteuning krijgen, terwijl de leerlingen daar net zo goed begeleiding nodig hebben als op andere scholen. De kwaliteit kan op veel punten worden verbeterd. Wat betreft de kwaliteit: beter adviseren, meer participatie en hogere voedingswaarde. Wij zijn ons er ten volle van bewust, dat effectief invloed uitoefenen op het leven van deze kinderen alleen kans van slagen heeft als leerkrachten, overheid, ouders, sponsors en Macheo zich daar met vereende krachten voor inzetten.

De begroting is gebaseerd op 1 kind, uitgaande van 10.000 kinderen die gaan deelnemen aan dit project.

 

2020

2023

2024

Voedsel (ontbijtgranen, groenten & andere producten)

€ 18,82

€ 19,75

€ 20,75

Brandhout

€ 0,62

€ 0,65

€ 0,68

Advies

€ 0,24

€ 0,25

€ 0,26

Ontwormen

€ 0

€ 0

€ 0

Salarissen koks

€ 3,46

€ 3,64

€ 3,82

Compensatie voor leerkrachten tijdens vakantie

€ 0,019

€ 0,019

€ 0,019

Keukengerei en aanschaf

€ 0,24

€ 0,25

€ 0,26

Administratiekosten Macheo

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

Diverse EPK

€ 2,16

€ 2,27

€ 2,38

Totale kosten onderwijsprogramma's

€ 29,78

€ 31,27

€ 32,83

25% van bovenstaande kosten worden gedekt door contributiegeld van ouders.  De kosten voor een kind, dat één dag deelneemt aan het programma, komen dan neer op 10 Kshs (Keniaanse Shillingen), ofwel 10 eurocent. Met andere woorden: voor maar 2 euro kan een kind al een hele maand meedoen!

Het programma is niet volledig gefinancierd en alle steun die ons geboden wordt, is zeer welkom. Voor 2 euro per maand kan een kind al naar school, dat is nog geen € 30,00 per jaar!

Kosten?

  • schoolgeld kleuterschool (€ 70,- per jaar)
  • het schoolgeld van een kind op de kleuterschool (inclusief uniform en schoenen).
  • schoolgeld middelbare school (€ 500,- per jaar)
  • het schoolgeld voor de middelbare school inclusief kost en inwoning (de lagere school is gratis).

schoolmaaltijden (€ 25,- per jaar per kind) inclusief counseling.