Stichting Thika Outreach Project

Onderwijs in Kenia


Onderwijs in Kenia

In 2003 heeft de Keniaanse regering het schoolgeld voor openbare lagere scholen afgeschaft. Hierdoor kunnen veel meer kinderen naar school gaan, waardoor het aantal aanmeldingen bij scholen dan ook flink is gestegen. Desalniettemin zijn er nog steeds allerlei oorzaken, waardoor kinderen niet naar school kunnen gaan of vervroegd de school moeten verlaten.

Ambities

Hieronder laten we u schematisch de resultaten zien van dit programma, vervolgens een beschrijving van onze ambities voor de toekomst en een begeleidende kostenberekening. Op alle scholen werd beter gepresteerd tijdens onderstaande trimesters. De vier scholen die wel met behulp van het onderwijsprogramma les gaven, werden vergeleken met twee soortgelijke scholen die niet meededen aan dit programma, waaruit bleek dat er een behoorlijk verschil in prestatieverbetering was. Prestaties van 3 geselecteerde klassen (Klas 1, 5 & 7) over de laatste 4 termijnen en het gemiddelde percentage van vooruitgang/terugval.

Studieresultaten van de kinderen:

School

Cijfergem. 3e termijn (2008)

Cijfergem. 1e termijn (2009)

Cijfergem. 2e termijn (2009)

Cijfergem. 3e termijn (2009)

Gem. vooruitgang in % in 4 termijnen

Kianjou

203.71

213.65

217.13

221,04

8.5%

Athena

205,63

218,11

222,00

225,19

9.5%

Gatuanyaga

224,55

231,03

236,04

240,04

6.9%

Umoja

236,33

240,11

245,52

248,91

5.3%

Kuraiha **

180,98

182,69

183,01

183,87

1.6%

Heshima **

236,54

240,07

239,88

241,39

2.1%

** Scholen die ook behoefte hebben aan een onderwijsprogramma, maar nog niet mee kunnen doen. De vier scholen die wel met het onderwijsprogramma van Macheo werken, hebben meer vooruitgang geboekt dan de scholen die geen ondersteuning kregen.

Voeding en gezondheid van de kinderen:

Over het algemeen gaat het nog steeds vooruit met de gezondheid van kinderen. Het aantal kinderen dat een zwakke gezondheid heeft, groeiachterstand of vaak naar het ziekenhuis moet, neemt af. Bovendien melden ouders, leerkrachten en zorgverlenersdat het totale aantal ziektegevallen onder kinderen steeds minder wordt. Kinderen, die in het verleden zwaar ondervoed waren, zijn zichtbaar hersteld en maken nu zelfs een normaal groeiproces door. Voedselverstrekking stimuleert het concentratie- en denkvermogen van kinderen en – zoals al eerder ter sprake kwam – draagt bij tot betere prestaties op school.

Aanmeldingen en het doorlopen van school:

Alle vier scholen, die met behulp van het studieprogramma werken, kunnen een toeloop van aanmeldingen aantonen. Daaruit blijkt dat kinderen die niet naar school gingen, nu wel in staat zijn om te komen. De scholen die zonder studieprogramma werken, hadden minder aanmeldingen.

Het aantal aanmeldingen per school:

School

Bezetting 3e termijn (2008)

Bezetting 1e termijn (2009)

Bezetting 2e termijn (2009)

Bezetting 3e termijn (2009)

Toeloop van leerlingen in 4 termijnen

Kianjou

874

915

920

923

49

Athena

542

585

597

598

56

Gatuanyaga

903

911

918

918

15

Umoja

370

379

385

394

24

Kuraiha **

1108

1130

1121

1114

6

Heshima **

250

268

252

254

4

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters per school:

School

Aantal vroegtijdige school verlaters3e termijn (2008)

Aantal vroegtijdige school verlaters1e termijn (2009)

Aantal vroegtijdige school verlaters 2e termijn (2009)

Aantal vroegtijdige school verlaters 3e termijn (2009)

Totaal aantal schoolver-laters in 4 termijnen

Kianjau

8

5

3

3

19

Athena

0

0

0

1

1

Gatuanyaga

5

0

1

2

8

Umoja

0

0

0

0

0

Kuraiha **

22

41

39

23

125

Heshima **

12

16

15

8

51

Het lage motivatieniveau en gebrek aan elementaire voorzieningen – zoals het verstrekken van voeding en uniformen – bleven een negatief effect hebben op leerlingen van scholen, die niet onder begeleiding van ons programma les kregen. Wij zijn van mening dat met een dergelijke begeleiding - zoals bij ons is aangetoond - het aantal leerlingen dat vroegtijdig deze scholen verlaat, zal afnemen.

Waarnemingen van leerkrachten en ouders:

Leerkrachten en ouders hebben ons regelmatig op de hoogte gehouden en achtergrondinformatie gegeven over het effect dat het onderwijsprogramma heeft op de sociale ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten zijn tevreden over het gedrag van leerlingen op school en ook over het niveau van hun concentratievermogen in de klas. Zij rapporteren dat zij beter les kunnen geven nu de kinderen zich emotioneel evenwichtiger gedragen. Dit is rechtstreeks te danken aan de maandelijkse begeleidingssessies, die kinderen steunen om zich staande te houden onder moeilijke levensomstandigheden. Ouders hebben verklaard dat discipline en gedrag van hun kinderen er op vooruit is gegaan. Ze geven toe dat het in het begin een hele opgave was om betrokken te worden bij belangrijke aspecten die van invloed zijn op het leven van jonge mensen, zoals puberteit, seksualiteit en conflictsituaties met leeftijdgenoten.

We zijn van plan ouders te blijven stimuleren om de taak van begeleider van hun kinderen op zich te nemen. Plannen voor 2010, 2011, 2012: het toevoegen van 10.000 kinderen in het onderwijsprogramma.In maart 2010 consulteerden wij een voedingsspecialist. Zij gaf ons zeer waardevol advies hoe wij een beter dieet kunnen samenstellen voor de kinderen, met name voor kinderen onder de 12 jaar. Momenteel zijn we die veranderingen aan het doorvoeren. Verder willen we graag het onderwijsprogramma niet alleen uitbreiden met een groter aantal deelnemers, maar ook de kwaliteit ervan verbeteren. Ieder uitbreidingsplan moet een doelstelling hebben, waar de uitvoerders zich op kunnen concentreren. Wij hebben ons zelf ten doel gesteld om in de loop van 2010 nog eens 10.000 kinderen in nood te gaan helpen. Nu we meer ervaring hebben, is het voor Macheo mogelijk om het programma op een aantal nieuwe scholen te implementeren.

We hebben een lijst gemaakt van scholen die totaal geen ondersteuning krijgen, terwijl de leerlingen daar net zo goed begeleiding nodig hebben als op andere scholen. De kwaliteit kan op veel punten worden verbeterd. Vanuit het management: betere logistiek, goedkoper inkopen en nog nauwkeuriger de behaalde resultaten bijhouden. Wat betreft de kwaliteit: beter adviseren, meer participatie en hogere voedingswaarde. Wij zijn ons er ten volle van bewust, dat effectief invloed uitoefenen op het leven van deze kinderen alleen kans van slagen heeft als leerkrachten, overheid, ouders, sponsors en Macheo zich daar met vereende krachten voor inzetten.

Begroting van de onderwijsprogramma's 2010, 2011 en 2012:

De begroting is gebaseerd op 1 kind, uitgaande van 10.000 kinderen die gaan deelnemen aan dit project.

 

2010

2011

2012

Voedsel (ontbijtgranen, groenten & andere producten)

€ 18,82

€ 19,75

€ 20,75

Brandhout

€ 0,62

€ 0,65

€ 0,68

Advies

€ 0,24

€ 0,25

€ 0,26

Ontwormen

€ 0

€ 0

€ 0

Salarissen koks

€ 3,46

€ 3,64

€ 3,82

Compensatie voor leerkrachten tijdens vakantie

€ 0,019

€ 0,019

€ 0,019

Keukengerei en aanschaf

€ 0,24

€ 0,25

€ 0,26

Administratiekosten Macheo

€ 2,00

€ 2,00

€ 2,00

Diverse EPK

€ 2,16

€ 2,27

€ 2,38

Totale kosten onderwijsprogramma's

€ 29,78

€ 31,27

€ 32,83

In de begroting zijn we uitgegaan van 5% inflatiecorrectie op jaarbasis. 25% van bovenstaande kosten worden gedekt door contributiegeld van ouders en de gezamenlijke opbrengst van het landbouwproject en veeteeltbedrijf van Macheo. De kosten voor een kind, dat één dag deelneemt aan het programma, komen dan neer op 10 Kshs (Keniaanse Shillingen), ofwel 10 eurocent. Met andere woorden: voor maar 2 euro kan een kind al een hele maand meedoen!

Het programma is niet volledig gefinancierd en alle steun die ons geboden wordt, is zeer welkom. Voor 2 euro per maand kan een kind al naar school, dat is nog geen € 30,00 per jaar!

Kosten?

  • schoolgeld kleuterschool (€ 70,- per jaar)
  • het schoolgeld van een kind op de kleuterschool (inclusief uniform en schoenen).
  • schoolgeld middelbare school (€ 500,- per jaar)
  • het schoolgeld voor de middelbare school inclusief kost en inwoning (de lagere school is gratis).

schoolmaaltijden (€ 25,- per jaar per kind) inclusief counseling.