Privacy


Stichting Thika Outreach Project respecteert de privacy van elke gebruiker en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen. Zij volgt hierbij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Stichting Thika Outreach Project draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wanneer je je aanmeldt als donateur of aanmeldt voor de nieuwsbrief vragen wij je om een aantal gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om je aanvraag van informatie, deelname, aan- of afmelding te registreren en te verwerken. Wij zullen je gegevens niet aan derden verstrekken (lees verkopen, verhuren of weggegeven) zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Daarnaast registreert de webserver diverse niet persoonlijke gegevens van uw computer, zoals IP-adres, browserversie en resolutie. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische analyse en verbetering van de website van Stichting Thika Outreach Project.

Stichting Thika Outreach Project kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien zij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zal gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Stichting Thika Outreach Project zal de gebruikers van de website hierover via de website informeren.

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Stichting Thika Outreach Project kun je contact opnemen via het contactformulier.