Corona en schoolopleidingen

In veel Afrikaanse landen zijn sinds het uitbreken van de Corona-pandemie in maart zeer strenge matregelen getroffen. De impact is enorm.  

In veel Afrikaanse landen zijn sinds het uitbreken van de Corona-pandemie in maart zeer strenge maatregelen getroffen. De impact is enorm.  

De scholen gaan januari 2021 weer open

In Kenia zijn de basisscholen en de beroepsopleidingen vanwege de corona sinds maart dicht en het plan is, dat de scholen januari 2021 weer open gaan. De sluiting van de scholen heeft een vervelende lange nasleep. Nu al laten de statistieken zien dat er een flinke toename is van tienerzwangerschappen, maar ook kinderarbeid en kindermisbruik tijdens de lockdown komt veel voor.  De situatie voor de armste bevolking in Kenia is na het uitbreken van de pandemie nog schrijnender geworden. Door de lockdown is er nauwelijks werk en dus nauwelijks inkomen met alle gevolgen van dien.

De Keniaanse overheid heeft besloten, de opgelopen achterstand in 3 jaar weer in te lopen. Normaal heeft een schooljaar 3 trimesters; de komende 3 jaar zullen er 4 trimesters in één jaar gepropt worden; dat gaat ten koste van de schoolvakanties.

Positief nieuws is, dat de Keniaanse overheid het schoolsysteem per 1 januari 2021 gaat wijzigen.  In het nieuwe schoolsysteem wordt de kleuterschool geïntroduceerd; ook komt er vanaf volgend jaar een soort middenschool tussen een verkorte basisschool en de secondaryschool. Daarnaast gaat vanaf volgend jaar het onderwijs gericht op feiten-leren over naar competentiegericht onderwijs (de leerdoelen zijn dan onder anderen communicatie en samenwerking; kritisch denken en problemen oplossen; verbeeldingskracht en creativiteit).   Het probleem is wel, dat de overheid onvoldoende geld beschikbaar heeft om de benodigde leermiddelen voor het nieuwe onderwijssysteem aan te schaffen.

Itetanischool

Door de schoolsluiting na maart 2020, betalen  we vanaf dat moment op de Itetanischool geen schoolmaaltijden. Wel gaat het door ons betaalde maatschappelijk werk gewoon door. Indien nodig, wordt een deel van ons budget gebruikt om de meest hulpbehoevende gezinnen te steunen.

Beroepsopleidingen

Gedurende de pandemie zijn van de door TOP-Kenia betaalde beroepsopleidingen alleen de opleiding verpleegkundigen door gegaan. De studenten verpleegkunde studeren thuis en doen zonder vertraging hun examens. Macheo heeft regelmatig contact met deze studenten om de voorgang te monitoren.Stichting Thika Outreach Project