Stichting Thika Outreach Project

Stichting TOP is een ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. ANBI’s krijgen belastingvoordeel. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kunt u giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. De Belastingdienst heeft Stichting Thika Outreach Project (TOP) aangewezen als ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling.

Over uw donatie of legaat hoeft stichting TOP ook geen schenk- of erfbelasting te betalen. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen.

Zo komt uw geld voor de volle honderd procent ten goede aan de kinderen in Thika Kenia.

Periodieke giften

Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften, dan mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

De voorwaarden zijn dat 

  • U doet de periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
  • U hebt de periodieke gift (minimaal 5 jaar lang) laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst.
  • De ANBI  levert u geen tegenprestatie voor de gift.

Voor meer informatie over een ANBI kunt u terecht bij: belastingdienst anbi.

Standaardformulier publicatieplicht: ANBI document 2023

Statutaire titel: Stichting Thika Outreach Project

Publieke of werknaam: Stichting TOP Kenia

RSIN: 818345317

BTW nummer: NL818345317B01

KvK te Den Haag: 27304296

Bank: NL79INGB0003552193 ten name van Stichting Thika Outreach Project

Stichting Thika Outreach Project