Stichting Thika Outreach Project

Werkwijze

Uitvoeren van projecten

TOP voert niet zelf de projecten uit. TOP beoordeelt een hulpvraag en kijkt in overleg met organisaties waarmee zij samenwerkt in Thika of een hulpvraag voldoet aan de criteria door TOP opgesteld. TOP genereert financiële en personele middelen in Nederland voor projecten en controleert de uitvoering ervan.

TOP werkt projectmatig. Ook bemiddelt TOP tussen vraag en aanbod uit Thika en de Nederlandse geldgevers. TOP werkt hiervoor samen met lokale organisaties, zoals de genoemde plaatselijke NGO's,  een aantal scholen in Thika en de verantwoordelijke district- ambtenaren voor het onderwijs.

Iedere projectaanvraag ondergaat een zorgvuldige toetsing. Indien goedkeuring wordt afgegeven werven de vrijwilligers van TOP in Nederland sponsorgelden. Vervolgens maakt de stichting het mogelijk dat een project wordt uitgevoerd. TOP werkt met een solide financiële onderbouwing, geeft informatie over de voortgang en legt verantwoording af aan de sponsoren.

Een aantal criteria waaraan een projectplan dient te voldoen zijn:

 • heldere omschrijving van uitgangspunten en haalbare doelen;
 • aanwijzen projectverantwoordelijken;
 • duidelijke financiële onderbouwing;
 • tijdsplanning en fasering;
 • evaluatie en terugkoppeling.

Voortgang

Om de voortgang van projecten te volgen en de projecten te beoordelen maken we gebruik van:

 • rapportages van de lokale organisaties en de district officers, waar we mee samenwerken.
 • rechtstreekse terugkoppeling van persoonlijke waarneming door bestuursleden en/of ambassadeurs van TOP.

We werken transparant en hebben geen strijkstok

 • Donateurs worden op de hoogte gesteld van de voortgang via nieuwsbrief en op deze site / projectvoortgang.
 • De kosten van onze reizen naar Thika betalen we vanzelfsprekend zelf.
 • Al het ingezamelde geld gaat direct van ons naar het project.
 • We leggen financiële verantwoording af.

Stichting Thika Outreach Project