Copyright


Stichting Thika Outreach Project moedigt gebruik en verspreiding van haar artikelen inclusief haar naam zeer aan. Maar er zijn ook grenzen aan dit gebruik.

Daarom vragen we u vriendelijk de volgende richtlijnen in acht te nemen.

Tekstmateriaal

Al het tekstmateriaal op deze website kunt u kosteloos gebruiken voor persoonlijke of educatieve doeleinden. Voor het gebruik van een artikel in een lokale nieuwsbrief of op uw eigen website hoeft u geen toestemming aan stichting Thika Outreach Project te vragen, mits u bijgaande informatie met een werkende link naar onze website opneemt: ‘Deze tekst is overgenomen met toestemming van stichting Thika Outreach Project. Het gebruik van het materiaal op deze website en/of naam van de stichting en logo is nadrukkelijk verboden voor persoonlijk gewin of commercieel gebruik, tenzij na expliciete schriftelijke toestemming van stichting Thika Outreach Project. 

 Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal op de website van stichting Thika Outreach Project is deels vervaardigd door stichting Thika Outreach Project en daarmee eigendom van stichting Thika Outreach Project. De meeste foto’s zijn gemaakt door bestuursleden van de stichting en eigendom van stichting Thika Outreach Project. Het gebruik van al het bovengenoemd beeldmateriaal is nadrukkelijk verboden voor persoonlijk gewin of commercieel gebruik, tenzij na expliciete schriftelijke toestemming van stichting Thika Outreach Project.

Linken naar onze website

Stichting Thika Outreach Project is zeer verheugd als u naar onze website linkt. Daarvoor heeft u niet onze expliciete toestemming nodig. U mag naar onze homepage linken of naar één van de overige pagina’s.